Натали Хунт

Моя работа – моя жизнь!

Стаж работы учителя более 5-и лет.
Обучение:
2016 a. TTK Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitustunnistus (TTKK)
2018 a. Libedasõidu riskivältimine õpetajaloolitus Tallinna
Tehnikakõrgkoolis