Vastavalt riiklikule õppekavale algastme koolitus koosneb:

  • Teooria kursusest (25 akadeemilist tundi), loengud toimuvad 1 kord nädalas 3 tundi, on võimalus ka läbida kursust individualõppevormis.
  • praktikast (MIN 28 akadeemilist tundi).
  • esmaabi koolitusest
  • pimeda ajal juhtimise koolitusest
  • libedasõidu riskivältimise koolitusedst

Registreeri end kodulehel ära, siis tule teatud ajal teooriatundidesse- (või videovahendusel) ning sõidutundidesse. Teooria lõpus on eksam. Kui kõik sõidud on ära tehtud siis sõidueksam. Õpimise aeg on piiramatu.

B- kategooria algastme koolituse eesmärk on anda õpilasele auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete hindamise oskus, et ta oleks võimeline autot iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästvalt ja teisi liiklejaid arvestavalt juhtima ning lõppastmes esmase juhtimisõigusega juhina iseseisvalt sõitu edasi harjutama.

Infotunnil me tutvustame ennast ja õpetaja vastab Teie küsimustele.

Koolituse eest tasumine:

Just Drive OÜ a/a EE981010220123594014 või sularahas. Maksekorralduse koostamisel märkida saaja nimeks Just Drive OÜ, selgitusse õpilase ees- ja perekonnanimi.

Infotelefon:

+3725070557