Maanteeamet võttis kasutusele uued teooriaeksami küsimused

Alates 3. juunist võtab Maanteeamet kasutusele uued teooriaeksami küsimused. Kodulehel, www.mnt.ee  olev info on selleks ajaks muudetud ja ajakohastatud. Liiklusteooriaeksami  proovikeskkond (https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/liiklusteooria-proovieksam)  suletakse, sest see ei vasta alates 3.06 enam kehtivale korrale ja asendatakse kuni uue võimaliku lahenduse saabumiseni print screenidega.

Riiklik teooriaeksam ei lähe lihtsamaks.

Proovida eksamiküsimused saab: www.auto.geenius.ee

Igal küsimusel tuleb ära märkida vaid üks vastusevariant, sest igal küsimusel on ainult üks õige vastus.

Seega vigade maksimaalne koguarv on 5 ning kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 1 viga, siis ülejäänud kolmes kategoorias ei tohi olla rohkem kui 4 viga. Juhul, kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 2 või enam viga, on teooriaeksami tulemus mittesooritatud, olenemata sellest, kui palju on ülejäänud kolmes teemaplokis vigu.

Edukalt sooritatud liiklusteooriaeksami tulemus on kehtiv 12 kuud arvates liiklusteooriaeksami sooritamise päevast. Liiklusteooria eksami kehtivuse aega ei saa pikendada. Sõidueksamile registreerimisel arvestage sellega, et sõidueksami ooteaeg võib-olla erinev ning seetõttu registreerige ennast sõidueksamile varakult.

Teooriaeksami küsimustele vastamise piiraeg on:

Tabel 2. Teooriaeksami küsimustele vastamise piiraeg

Teooriaeksami sooritamise eesmärkVastamise piiraeg minutites
Piiratud õigusega juhiloa taotlemine30
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine30
Juhtimisõiguse taastamine30
Muudel seadusega määratud juhtudel30
Juhtimisõiguse taotlemine järgmistele mootorsõidukite kategooriatele:Vastamise piiraeg minutites
AM30
А, A2.A130
B, Bl30
B+Cl35
C,C135
D, Dl40

BE-, CE-, DE-, ClE-ja

D1E

30

Õigete vastuste arv on:

Tabel 3. Teooriaeksami küsimuste üldarv, liiklusohutust puudutavate küsimuste arv ning eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv:

Eksami eesmärkKüsimuste üldarvLiiklusohutus
Piiratud juhtimisõiguse taotlemine4010
Piiratud juhtimisõigusega isiku poolt juhtimisõiguse taotlemine4010
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine4010
Juhtimisõiguse taastamine4010
Muudel liiklusseaduses sätestatud juhtudel4010
Juhtimisõiguse taotemine järgmistele mootorsõidukite kategooriatele:
AM307
А. A2, Al4010
B.B14010
B+Cl4512
C,C14512
D. Dl5012
BE305
CE.C1E305
DE.D1E305
Kuni 30 küsimuse puhul lubatud teha kuni 4 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga. Rohkem kui 30 küsimuse puhul on lubatud teha kuni 5 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga.

Info allikas: MNT.EE