Liiklusmärkide jä teemärgiste tähendused ning nõuded fõõridele.

Määruse muudatusi selgitav dokument
02.01.2018 versioon

Liiklusmärkide jä teemärgiste tähendused ning nõuded fõõridele PDF

Algne määrus on vastu võetud 22.02.2011. Muudatused on märgitud punase (kustutatavad sõnad) ja
rohelise värviga (lisatavad sõnad). Halli taustaga on toodud muudatuse selgitus. Muudetavatele
sätetele on lisatud ka märkide, märgiste või fooride kujutised.

Infoallikas www.mnt.ee