Tallinn, Tulika 15/17, A-korpus, 218

Libedasõidu koolitus

Koolituse eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse propageerimine.

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama.