Kogu vajalik info autokooli õpilastele

Kui pärast infotundi ei mäleta, mida teha tuleb, siis pole see probleem! Lihtsalt järgige neid juhiseid või helistage numbril 5070557

Tervisetõend

Kuidas tervisetõendit saada?

Kõigepealt tuleb täita tervisedeklaratsioon. Seda saab teha portaalis TERVISEPORTAAL.EE

 • Sisselogimiseks TEHIK SSO ja autentimise teenus teenusesse vajate kaardilugejat ja kehtivat ID-kaarti. Sisestage ID-kaart kaardilugejasse ja vajutage “Jätkan”.
 • Valige “Tervise­deklaratsioonid”.
 • Alusta või jätka tervisedeklaratsiooni koostamist.
 • Tervisetõendi saamiseks pöördu perearsti poole.
 • Saada meile oma tervisetõendi numbr.

Saada arstitõendi number

ONLINE teooria loengud ja eksam

Kuidas osaleda online teooria tunnis?

Veebikeskkonna link saadetakse teie e-posti aadressile.
 • Sobivad arvuti, tahvel arvuti või mobiiltelefon.
 • Vajuta linki ja sisesta parooli.
 • Kui olete läbinud kõik teooria teemad ja tunnid, saate registreeruda kooli teooriaeksamile.
 • Eksam toimub elektrooniliselt või autokooli klassis.
 • Esimesed kaks korda saab sooritada eksami elektrooniliselt
 • Teooriaeksam toimub laupäeviti kella 10:00 kuni 14:00
 • Eksam toimub elektroonilisel kujul või autokooli klassiruumis.

Teooriaeksamile registreerimine

Sõidutunnid

Kuidas saada õppesõidu tunnid?

Autokoolis tuleb saada õppesõidu jaoks õpingukaarti.

 • Sõidutundide eest tasuda autokooli arveldusarvele.
  SEB pank a/a EE981010220123594014
 • Tasumisel märkige palun, mitme õppetunni eest maksite. 10, 20 või 28 õppetunni jaoks.
 • Ühe sõidutunni maksumus on 27 eurot.
 • Õpingukaardi saab Just Drive autokooli Tulika kontoris laupäeviti kella 10:00 kuni 14:00. Vajadusel helista +3725070557

 

NB! Sõiduõpe autokoolis ja maksustamine

 • Võtke ühendust autokooliga ja leppige kokku, millal saate õpingukaardi
 • Valige üks või mitu endale sobivat sõiduõpetajat
 • Sõidutunnid kokku leppida valitud õpetajaga telefoni teel
 • Minimaalne sõidutundide arv on 28 tundi
 • Enne sõidu palun täida COVID-19 teade

Esmaabi koolitus 16 tundi

Kuidas läbida esmaabikursused?

Esmaabikursused saab läbida kohe peale infotundi.

 • Registreeri end vajalikule kursusele
 • Esmaabi koolitus saab läbida ainult koolitaja poolt ettenähtud ajal.

Esmaabikoolituse tõend

Kui läbisite esmaabikursused mõnes teises kohas, siis saatke andmed meile kontrollimiseks.

Sõit pimeda ajal ja libedasõidu koolitus

Kuidas läbida kohustuslikke täiendavaid kursusi?

Nendele kursustele saab registreeruda alles pärast 26 sõidutunni läbimist

 • Registreeri end vajalikule kursusele
 • Esmaabi koolitus saab läbida ainult koolitaja poolt ettenähtud ajal.
 • Registreeri end vajalikule kursusele
 • Sõidukursusi pimedal ajal saab läbida reaalsetes tingimustes ainult autokooli poolt ettenähtud ajal.
 • Sõidukursused pimedas saab läbida koos sõidukursusega libedal teel, valides simulaatoril sõidu pimedas.

Sõidueksam

Kuidas ja millal saab registreerida sõidueksamile?

Sõidueksamile saad registreeruda ainult siis, kui:

 • Läbinud kõik teooriatunnid ja sooritanud eksami.
 • Läbinud sõit pimeda ajal ja libedasõit.
 • Läbinud esmaabikursuse.

Võtke ühendust eksamineerijaga ja leppige kokku teile sobiv eksamiaeg.

Eesti keeles 5070557

Vene keeles 5111873

Lisainfo

Juhi vanuse alammäär õppesõidul.

Õppesõit või sõidupraktika on lubatud alates järgmistest vanustest ja mootorsõiduki kategooriatest:

Mopeed:

14-aastane – AM-kategooria mootorsõidukiga;

Sõiduauto:

15,5-aastane – B-kategooria ja A1- ja B1-alamkategooria mootorsõidukiga;

Veoauto:

17-aastane – C1-alamkategooria mootorsõidukiga;

Traktor:
14,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18000 kilogrammi;
17,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18000 kilogrammi.
Teiste kategooriate puhul alates juhi vanuse alammäära täitumisest.

Mootorsõidukite kategooriad

Mootorsõiduki juhtimise õiguse (edaspidi juhtimisõiguse) seisukohalt jagunevad autod ja mootorrattad põhikategooriatesse:

AM (mopeed),
A (mootorrattad),
B, C, D (autod),
BE, CE, DE (autorongid)
ja nende alamkategooriatesse A1, B1, C1, D1, C1E ja D1E.
Juhtimisõiguse seisukohalt jagunevad traktorid, liikurmasinad ja masinrongid Eestis ühte mootorsõiduki kategooriasse – T.

Kategooriate laienemised

AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.
A-, B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhil on õigus juhtida vastavalt ka A1-, B1-, C1- või D1-alamkategooria mootorsõidukit.
C1E-, CE-, D1E- või DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka BE-kategooria autorongi. CE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka DE-kategooria autorongi, kui isikul on D-kategooria auto juhiluba.
C1E-alamkategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka D1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on D1-alamkategooria auto juhiluba.
DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka C1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on C1-alamkategooria auto juhiluba.
T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 8000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.
T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 18 000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on BE-kategooria autorongi, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, või isik, kellele on antud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus enne käesoleva seaduse jõustumist.
T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, võib juhtida ka isik, kellel on CE- või DE-kategooria autorongi või C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõigus.

Juhtimisõiguse andmise tingimused

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Piiratud juhtimisõiguse võib T-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kilogrammi. Piiratud juhtimisõigusega isik võib T-kategooria mootorsõidukit juhtida tingimusel, et ta ei vea veost teedel ja juhtimine toimub seadusliku esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isiku järelevalve all, kellel peab olema T-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär olenevalt mootorsõiduki kategooriast

Mopeedi juhtimisõiguse taotlemisel

14-aastane – AM-kategooria mootorsõiduk.
Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-aastase mopeedi juhtimisõiguse taotleja seaduslikul esindajal esitada Transpordiameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Piiratud juhtimisõiguse taotlemisel

15-aastane – T-kategooria mootorsõiduki, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kg, piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.
16-aastane – B-kategooria piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.
Taotleja lapsevanemal või seaduslikul esindajal tuleb esitada Transpordiameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Esmaõppe korras

16-aastane – A1- ja B1-alamkategooria mootorsõiduk.
18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi.

Täiendusõppe korras

21-aastane – A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kW; C-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduk.
24-aastane – A-kategooria mootorsõiduk ja D-kategooria mootorsõiduk.

Mootorratta juhtimisõiguse taotlemisel

16-aastane – A1-kategooria mootorratas;
18-aastane – A2-kategooria mootorratas;
20-aastane – A-kategooria mootorsõiduk, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.
24-aastane – A-kategooria mootorsõiduk.

Traktori juhtimisõiguse taotlemisel

16-aastane – T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18 000 kilogrammi;

Erandkorras

17-aastane – B-kategooria. Rahvusvahelises Autoliidus Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõigus.
18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki või CE-kategooria autorongi juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
18-aastane – D1-alamkategooria või D-kategooria sõiduki juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on C-kategooria juhtimisõigus;
18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki, CE-kategooria autorongi, D1-alamkategooria mootorsõiduki või D-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel, kui isik on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ühendatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse ning on selle raames läbinud juhi algastme koolituse.

B- kategooria autojuhtide koolituse algetapp

Sõiduõpetus koosneb auditoorsest õppest ja sõiduõpetusest. Klassiõpetust kasutatakse selleks, et anda õpilastele teadmised ja arusaamine liiklusreeglitest, liiklusreeglitest ja ohutu sõidu tavadest. Sõiduõpetust kasutatakse selleks, et anda õpilastele võimalus rakendada tunnis õpitut reaalsetes sõiduolukordades.

Klassiruumis õpivad õpilased:

 • Liikluseeskirjad ja -eeskirjad sõiduki juhtimisel, sealhulgas pidurdamisel, kiirendamisel ja juhtimisel,
 • sõiduki põhihooldus ja tõrkeotsing,
 • ohutud sõiduvõtted,
 • sõitmine erinevates ilmastiku- ja teeoludes,
 • narkootikumide ja alkoholi mõju autojuhtimise võimele,
 • kuidas tegutseda hädaolukorras ja muudes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Sõitma õppides on õpilastel tavaliselt võimalus:

 • harjutama sõiduki põhijuhtimist ja manööverdamist, nagu kiirendamine ja aeglustamine kuni täieliku
 • peatumiseni, pööramine ja sõidurea vahetamine,
 • sõita erinevatel teedel, sealhulgas linnatänavatel ja maanteedel,
 • harjutada parkimist ja tagurdamist,
 • õppida autot juhtima erinevates ilmastiku- ja teeoludes,
 • saada juhiseid juhendajalt, kes õpetab neile parimaid tavasid, annab tagasisidet ning aitab tuvastada ja parandada halbu harjumusi.

Sõltuvalt teie psühholoogilistest omadustest on koolitus veidi erinev. Kuid põhistruktuur on üldiselt sama.

Enamasti varieerub minimaalne sõidutundide arv olenevalt teie omandatud sõiduoskustest, kuid tavaliselt on see 28-38 tundi. Lisaks võivad mõned osariigid nõuda teatud arvu sõidutundide läbimist, enne kui õpilane on sõidueksami sooritamiseks sobiv.

Transpordiministeerium soovitab, et sõidueksami sooritamine võib mõnikord nõuda umbes 100–110 tundi sõidupraktikat erinevates teeoludes.

Sõiduõppekava edukal läbimisel peab õpilane juhiloa saamiseks sooritama kirjaliku testi ja sõidueksami.