Esmaabi koolitus 16 tundi.

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolitus 16 tundi.

Vastavalt Liiklusseadusele (33p.8) peab autojuht läbima esmaabi koolituse.
Koolitus sobib ka relvaloa taotlemiseks.
Koolituse kuupäeva saab valida registreerumisel.

Hind – 40 €

 • Meie lektoritel on erialane haridus ja pikaaegne praktilise töö kogemus kiirabi- ja meditsiinivaldkonnas.
 • Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Käsitletavad teemad:

1. Sissejuhatus

 • Esmaabi olemus
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi andmise taktika

2. Elustamine

 • Uppunu elustamine
 • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral

3. Välised verejooksud ja šokk

 • Verejooksu peatamise võtted
 • Šoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad

 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud

 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

Koolituse läbinu:
 1. oskab hinnata kannatanu seisundit ja valida esmaabi andmise taktika;
 2. kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 3. peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
 4. teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest;
 5. annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral;
 6. arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;

Esmaabi õpetaja N06982

Koolitus toimub aadressil Tulika tn15/17, A-korpus, 2. korrus, kab 218

Kohtumiseni loengul!

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust
+3725070557 Infotelefon