Just Drive autokooli reeglid

Autokool on kohustatud:
1.1 korraldada teenuste nõuetekohast täitmist B kategooria mootorsõidukijuhi riikliku õppekava alusel,
1.2 korraldada teooria ja sõidukoolieksamid ning sooritamise korral väljastada autokooli lõpetamise tunnistus.
Autokoolil on õigus:
2.1 määrata teooria tundide ajakava,
2.2 nõuda hoiatuseta vahele jäänud (või hoiatas vähem kui 6 tundi enne ) sõidutundide eest tasu (27 euro).
2.3 muuta teooria tundide kuupäeva ja kellaaega, teatades sellest õpilastele ette.
2.4 muuta teenuste hindu, teatades sellest oma kodulehel vähemalt 2 nädalat enne.
Õpilane on kohustatud:
3.1 teenuse eest tasuda vastavalt hinnakirjale ja õigeaegselt,
3.2 teavitada isikuandmete muudatustest esimesel võimalusel,
3.3 teatada vähemalt 6 tundi enne sõidutundi algust , et ei saa tulla. Kui õpetajat hiljem teavitatakse või üldse mitte, õpilane maksab ühe tunni maksumusega võrdse summa (27 euro).
3.4 võtta kaasa õpingukaardi ja isiku tõendava dokumendi sõidutundidele minnes.
Õpilasel on õigus:
4.1 osaleda kursusel kohustuslike tundide mahus vastavalt riikliku õppekavale
4.2 keelduda maksmast lisateenuste eest, mida pole justdrive.ee kodulehel loetletud.

Kui õpilane rikub süstemaatiliselt autokooli reegleid, on autokoolil õigus teenustest keelduda. Koolituse sel juhul maksumust ei tagastata.
Pooled vabanevad vastutusest ületamatute olukordade korral (nt loodusõnnetused, pandeemia, mässud jne).
Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või kohtus.