Autokooli õppekava

Just Drive OÜ õppekava koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.

Teooria- ja sõiduõppe ained ning õppemahud


Õppekeel: eesti, vene.

Esmaõppe algaste
Teooriaõpe Sõiduõpe
Õppeaine Õppetunde Õppeaine Sõidutunde
1. Sissejuhatus autokooli kursusesse 1. Juhi tööasend ja turvavarustus
2. Liiklus kui süsteem 2. Sõiduki käsitsemine
3. Liiklejad 3. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teel
4. Sõit teel 4. Peatumine ja parkimine
5. Lõikumiste läbimine 5. Sõiduki juhtimine erinevates

liiklussituatsioonides

6. Peatumine ja parkimine 6. Sõit asulavälisel teel
7. Eriline liikluskord 7. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
8. Möödasõit ja möödumine 8. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
9. Erilised olukorrad 9. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine
10. Liiklusohutus 10. Õppesõit individuaalprogrammi järgi
11. Inimene sõidukijuhina
12. Sõiduk
13. Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine 2 11. Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine 1
14. Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1 12. Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1
TE. Liiklusteooria eksam 30 minutid SE. Sõidueksam 1
Kokku esmaõppe algastmes vähemalt 28 tundi
Kokku esmaõppe algastmes vähemalt 30 tundi

 

Jätkuõpe
Teooriaõpe Sõiduõpe
Teema Õppetunde Teema Sõidutunde
JÕ. Jätkuõpe Vajaduse korral (õppemaht määratakse individuaalselt) JÕ. Jätkuõpe 2
  Kokku jätkuõppes vähemalt 2

 

Lõppastme koolitus
Teooriaõpe                        Sõiduõpe
Teema Õppetunde Teema Sõidutunde
LT1. Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.

Käitumine libedates teeoludes

3 LS1. Keskkonda säästva, riske vältiva ja

teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1
LT2. Libedasõidu riskivältimise praktikum 1 LS2. Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine 1
Kokku lõppastme koolituses 4 tundi
Kokku lõppastme koolituses 2 tundi

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga