B-kategooria algastme koolitus

11.05.2024 kell 10:00

REGISTREERU

Valige endale sobiv õppemeetod
NB! Juhul, kui kinnitus ei saabu sinu e-postile 10 min jooksul, siis: kontrolli SPAM (rämpsposti).
Kausta kinnituse mittesaabumisel, teata sellest koheselt
5070557

Vastavalt riiklikule õppekavale koosneb koolitus järgmistest osadest: 

Teooriakursusest (28 akadeemilist tundi), loengud toimuvad 1 kord nädalas laupäeviti 3 tundi.

Registreerimisel saate valida endale sobiva koolitusviisi.

Õppesõidu tundidest (vähemalt 28 akadeemilist tundi),

Koolituse ajal peab olema läbitud ka:

Sõidukijuhi esmaabi koolitus
Pimeda aja koolitus
Algastme libedasõidu koolitus.

Infotunnis vastame teie küsimustele.

Kui teil on veel küsimusi, siis helistage: +3725070557

Autokooli teooria

Stressivaba autokool Tallinnas Just Drive

Teooriaõpe rühmas – saate osaleda klassiruumi loengutes või vaadata loenguid ONLINE (Zoomi kaudu) reaalajas, esitada küsimusi, osaleda aruteludes. Salvestatud loengud, liiklustestid, ja koolitusfilmid on saadaval ilma ajalise piiranguta.


Teooria iseõppimine (E-kool) – saate 3 kuu jooksul juurdepääsu koolitusmaterjalidele ja teooriat saate õppida iseseisvalt ja omal ajal.

Kõik, mida vajate, on internetiühendus, veidi aega ja soov õppida!


Teooria iseseisevõpe (E-kool) + rühmaloengud koos õpetajaga – saate osaleda klassiruumi loengutes või vaadata loenguid ONLINE.

Kui tead, et sa ei saa tihti klassis käia, siis on sul ka juurdepääs õppematerjalidele, kus saad teemasid iseseisvalt õppida. Autokooli veebikeskkonna juurdepääs on piiramatu.


Autokooli teooriakursus lõpeb eksamiga, mis toimub eksami vormis.
Kestus: 30 minutit
Küsimuste arv: 40
Lubatud vead: 5
Koht: autokooli klassiruum
Aeg: laupäeviti 10:00 ja 12:00

Autokooli õppesõit

Stressivaba autokool Tallinnas Just Drive

Võite alustada oma õppesõitu kohe pärast infotundi, tingimusel, et te:


– olete saanud perearstilt tervisetõendi
– olete ette tasunud vähemalt 10 sõidutunni eest
– olete saanud autokoolist sõidukaardi (aja kokkuleppimiseks helistage eelnevalt telefonil 5111873/5070557).


TÄHELEPANU: ei ole vaja oodata, kuni teooriakursus on täielikult läbitud.


Koolitusvõimalused

B- kategooria algastme koolitust autokoolis saab läbida ka: 

Elavat suhtlemist veebil rühma ja õpetaja vahel. Võimalust esitada küsimusi reaalajas ja viia läbi rühmaga vestlusi. Lahendada testid ja vadata õppefilme.

Sina vajad vaid arvutit internetiühendusega, veidi aega ja soovi õppida!

Registreeri end kodulehel ära (koolituse kuupäeva saab valida registreerimise ajal), siis tule teatud ajal online infotundi ning sõidutundidesse. Teooria lõpus on eksam. Kui kõik sõidud on ära tehtud siis saab sooritada sõidueksami. Õppimise aeg on piiramatu. 

Vastavalt riiklikule õppekavale algastme koolitus koosneb:

 • Teooria kursusest (28 akadeemilist tundi), loengud toimuvad 1 kord nädalas 3 tundi, 
 • praktikast (MIN 28 akadeemilist tundi),
 • esmaabi koolitusest
 • pimeda ajal juhtimise koolitusest
 • libedasõidu riskivältimise koolitusest

Infotunnil me tutvustame ennast ja õpetaja vastab Teie küsimustele.

Õppimise aja, koha ja edasiliikumise kiiruse valid Sina ise. Vajad vaid arvutit, internetiühendust ja pealehakkamist.

 • Teooriaõpe internetis kehtib ainult 3 kuud
  Huvitav õppetöö
 • Lühikesi õppetükke aitavad paremini mõista animatsioonid ja videoklipid, mida saad vaadata nii mitu korda, kui ise soovid.
 • Usaldusväärne materjal
 • Õppematerjalid on sündinud koostöös Eesti parimate liiklusspetsialistide ja Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõududega.
 • Kindlus teooriaeksamil
 • Õppepaketid sisaldavad sama ülesehitusega liiklusteste nagu riiklikul teooriaeksamil.

B- kategooria algastme koolituse eesmärk on anda õpilasele teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete hindamise oskus selliselt, et ta oskaks juhtida autot iseseisvalt, ohutult, keskkonnasäästlikult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Esmase juhtimisõigusega juhina peab ta oskama lõppastmes sõitu edasi harjutada iseseisvalt.
B-kategooria algaste moodustab juhikoolituse põhiosa. Eesmärgiks on anda õpilasele sellised oskused ja valmidus, et ta oskab liigelda ohutult, hindab oma sõiduoskusi realistlikult ja – juba iseseisva juhina -, soovib ning suudab end ise edasi arendada. Algastmes vaheldub klassiõpe iseseiseva koduse õppe ja praktilise sõiduõppega. Teemad on grupeeritud nii, et teoreetilisele klassiõppele järgnevad iseseisev õppimine ning sellekohased praktilise sõidu harjutused.

 • pakume Teile võimalust valida individuaalõpe. Kuna õpetaja keskendub konkreetse õppija vajadustele, siis on selline õppimine väga tulemuslik.

  Teooria kursuse saate läbida INDIVIDUAALSES ÕPPEVORMIS. Õpetajaga kokkuleppel valib õppija ise endale sobivaima tundide toimumisaja ja -intervalli, kursuse pikkuse ja mahu – teooria ja sõidutunnid (E-R 8.00- 20.00, L-10.00-18.00). Individuaalõppe korral otsustate õppe intensiivsuse üle Teie ise (õpetajaga kokkuleppel; kursuse minimaalne kestvus on 6 nädalat).

  Koolituse kuupäeva saab valida registreerimise ajal.

Individuaalne õpe, personaalne õppekeskkond

Isikupärastatud õpe koos õpetajaga klassiruumis või otseühendusprogrammi ZOOM kaudu. Õppematerjalid, salvestatud loengud ja liikluskatsed.

Te küsite, meie vastame

Meie õpilaste sageli esitatud küsimused. Ära kunagi kõhkle küsimuste esitamisel

Registreerimisel valige endale sobiv koolitusviis. Kui olete registreerimisel valinud ONLINE koolituse, siis kõik teooriatunnid toimuvad VIDEO konverentside režiimis eelneval kokkuleppel õpetajaga. Loengud toimuvad laupäeviti 10:00 kuni 12:00. või 12:00 kuni 14:00. Üks kord nädala jooksul. INTERNETI-õpe on iseõppimine platvormil, kus on eelsalvestatud loengud ja võime teste lahendada. Koolitusele registreerimine toimub ainult autokooli JUST DRIVE kodulehe kaudu.

Registreerimisel märgitud ajal minge veebiinfotundi ja hankige vajalik teave otse teooriaõpetajalt, esitage kindlasti teile huvipakkuvad küsimused või küsige uuesti, et selgitada teavet, millest te aru ei saa. INFOTUND Konverentsi kood: 160484

Registreerimisel märgitud ajal minge veebiinfotundi ja hankige vajalik teave otse teooriaõpetajalt, esitage kindlasti teile huvipakkuvad küsimused või küsige uuesti, et selgitada teavet, millest te aru ei saa. INFOTUND Konverentsi kood: 160484

Esimesel võimalusel minge www.digilugu.ee kodulehele ja täitke oma tervisedeklaratsioon, seejärel võtke ühendust oma perearstiga ja tehke tervisetõend B-kategooria auto juhtimiseks.

ONLINE-loengus osalemiseks klõpsake ikoonil “ONLINE loengud B-kategooria” ja sisestage infotunnil saadud parool. Kui teil on lisaküsimusi, helistage 5070557

Sõidutunde saab alustada pärast esimest teooriatundi, kui teil on arsti tõend. Sõidutundide alustamiseks tuleb saada autokoolist koolituskaart, mis sisaldab kõigi autokooli õpetajate telefoninumbreid ja auto tüüpi. Sõidutunde saab teha iga JUST DRIVE autokooli õpetajaga.

Teooriaeksami saab teha kohe pärast kõigi teooriatundide läbimist. Teooriaeksam koosneb 40 küsimusest. Eksam loetakse sooritatuks tingimusel, et 40 küsimusest vastate 35 õigesti. Teooriaeksam toimub JUST DRIVE autokooli auditooriumis. Eksamile registreerimine telefoni teel 5070557. Sõidueksamile saab registreeruda alles pärast kõigi lisakursuste ja 28 sõidutundi läbimist.

Kui oled noorem kui 18

Ärgem kiirustagem ärrituma!
Autokoolis saab juba õppida!