Töö kogemus on üle 14 aastat.
Õpetaja haridus::
2007 – 2008, Tallinna Ülikool – Mootorsõidukijuhi õpetaja.
2009, Tallinna Ulikooli Haapsalu kolledž – Libedaraja risrivältimise õpetaja koolitus.
2010, Tallinna Ulikooli Haapsalu kolledž – EcoDriving õpetaja koolitus.
2015, Tartu Ülikool – Impulsiivne käitumine liikluses.

EE167700771008992067