Hakkavad kehtima uued riigilõivud

Alates 01.07.2024 hakkavad kehtima uued riigilõivud.

Teooriaeksamile registreerimise uus riigilõiv on 30 eurot senise 26 euro asemel.

 

Sõidueksamile registreerimise uus riigilõiv on 50 eurot senise 40 euro (kui isik ise broneerib aja) ja 26 euro (kui autokool broneerib aja) asemel. Sõidueksami riigilõiv 50 eurot kehtib kõikide kategooriate puhul ja olenemata sellest, kas eksam võetakse vastu Transpordiameti või mõne muu sõidukiga (nt koolitaja sõiduk).

 

Pane tähele, et kuni 30.06 k.a. on võimalik broneerida eksamid vana riigilõivuga, kuid alates 01.07 tuleb eksamiaja broneerimiseks tasuda juba uus riigilõiv. Näiteks olukord, kus autokool on õpilase täna registreerinud juulis toimuvale sõidueksamile ja tasunud 26 eurot, kuid ootamatult selgub, et broneeritud aeg tuleb tühistada, siis kui tühistamine toimub juulis ja seejärel soovitakse valida uus aeg, tuleb tasuda riigilõivu juurde. Tasumiseks saab kasutada varasema toimingu riigilõivu 26 eurot ja juurde tuleb tasuda 24 eurot, et kokku oleks 50 eurot.

 

Viide õigusaktile: Riigilõivuseadus § 14277

 

Lisaks tuleb alates 01.07.2024 mootorsõidukijuhi õpetaja õiguse taotluse esitamise eest tasuda 40 eurot senise 33 euro asemel.

 

Mootorsõidukijuhi juhendaja õiguse taotlemisel on uued riigilõivud 20 eurot (kui taotlus esitatakse teenindusbüroos) ja 13 eurot (kui taotlus esitatakse e-teeninduses).