Juhiloa tagaküljele kantvad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest.

Eestis kehtivad koodid

101. Esmasel juhiloal: Algaja juhi tunnusmärgi kasutamine kohustuslik. Suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h.
102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal.
103. Üksnes trolli juhtimisõigus.
104. Ratastraktori juhtimise õigus.
105. Mootorratas mootori võimsusega kuni 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg.
106. D-kategooria bussi juhtimine üksnes kohalikel alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel.

01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid

01.01 Prillid.
01.02 Kontaktläätsed.
01.03 Ohutu klaas.
01.04 Toonitud klaas.
01.05 Päikesevari.
01.06 Prillid või kontaktläätsed.

02. Kuuldeaparaat/suhtlemise abivahend

02.01 Kuuldeaparaat ühe kõrva jaoks.
02.02 Kuuldeaparaat mõlema kõrva jaoks.
03. Protees/ortoos
03.01 Käeprotees/-ortoos.
03.02 Jalaprotees/-ortoos.
05. Piiratud kasutus (alamkoodi kasutamine kohustuslik, juhtimispiirangud meditsiinilistel põhjustel)
05.01 Sõit üksnes päevaajal (näiteks: üks tund pärast päikesetõusu ja üks tund enne
päikeseloojangut).
05.02 Sõit üksnes … km raadiuses loaomaniku elukohast või üksnes … linna/piirkonna piires.
05.03 Sõit ilma kaassõitjata.
05.04 Sõit üksnes kiirusel kuni … km/h.
05.05 Juhtimine lubatud üksnes juhiluba omava isiku saatel.
05.06 Ilma haagiseta.
05.07 Kiirteel sõitmine keelatud.
05.08 Alkoholi tarbimine keelatud.

10. Ümberseadistatud käigukast
10.01 Käsikäigukast.
10.02 Siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukid.
10.03 Elektrooniline jõuülekanne.
10.04 Ümberseadistatud käigukang.
10.05 Lisakäigukastita.
15. Ümberseadistatud sidur
15.01 Ümberseadistatud siduripedaal.
15.02 Käsisidur.
15.03 Automaatsidur.
15.04 Ette eraldatav/ärapööratav/eemaldatav siduripedaal.

20. Ümberseadistatud pidurisüsteem

20.01 Ümberseadistatud piduripedaal.
20.02 Pikendatud piduripedaal.
20.03 Vasakule jalale ümberseadistatud piduripedaal.
20.04 Piduripedaal.
20.05 Kallutatav piduripedaal.
20.06 Käsisõidupidur (kohandatud).
20.07 Suurendatud tõhususega sõidupidur.
20.08 Suurendatud tõhususega ja sõidupiduriga ühitatud rikkepidur.
20.09 Ümberseadistatud seisupidur.
20.10 Elektriline seisupidur.
20.11 (Ümberseadistatud) jalaga juhitav seisupidur.
20.12 Ette eraldatav/ärapööratav/eemaldatav piduripedaal.
20.13 Põlvega juhitav pidur.
20.14 Elektriline sõidupidur.

25. Ümberseadistatud aktseleraatorsüsteem

25.01 Ümberseadistatud gaasipedaal.
25.02 Gaasipedaal.
25.03 Kallutatav gaasipedaal.
25.04 Käsigaas.
25.05 Põlvega juhitav gaasihoob.
25.06 Abiseadmega gaasihoob (elektrooniline, pneumaatiline vms).
25.07 Piduripedaalist vasakul asuv gaasipedaal.
25.08 Vasakul asuv gaasipedaal.
25.09 Ette eraldatav/ärapööratav/eemaldatav gaasipedaal.

30. Ümberseadistatud ühitatud piduri- ja aktseleraatorseadmed

30.01 Paralleelsed pedaalid.
30.02 Pedaalid samal (või peaaegu samal) tasapinnal.
30.03 Liuguriga aktseleraator ja piduriseade.
30.04 Liuguri ja ortoosiga gaasi- ja piduriseade.
30.05 Ärapööratav/eemaldatav gaasi- ja piduripedaal.
30.06 Tõstetud põrand.
30.07 Osaliselt küljele pööratav piduripedaal.
30.08 Osaliselt küljele pööratav piduripedaal proteesi/ortoosi jaoks.
30.09 Ette eraldatav gaasi- ja piduripedaal.
30.10 Kanna-/jalatugi.
30.11 Elektriline gaasi- ja piduripedaal.

35. Ümberseadistatud juhtimisseadmed (Tulelülitid, klaasipuhasti, helisignaal, suunatuled jms).

35.01 Juhtimisseadme käsitsemine ei takista sõiduki juhtimist ja käsitsemist.
35.02 Juhtimisseadme käsitsemine käsi roolirattalt ja lisaseadmetelt (rooliratta külge kinnitatav nupp, sang jms) eemaldamata.
35.03 Juhtimisseadme käsitsemine vasaku käega käsi roolirattalt ja lisaseadmetelt (rooliratta külge kinnitatav nupp, sang jms) eemaldamata.
35.04 Juhtimisseadme käsitsemine parema käega käsi roolirattalt ja lisaseadmetelt (rooliratta külge kinnitatav nupp, sang jms) eemaldamata.
35.05 Juhtimisseadme ning ühitatud gaasi- ja piduriseadme käsitsemine parema käega käsi roolirattalt ja lisaseadmetelt (rooliratta külge kinnitatav nupp, sang jms) eemaldamata.

40. Ümberseadistatud juhtimisseadmed

40.01 Võimendiga tavajuhtimisseade.
40.02 Võimendiga juhtimisseade.
40.03 Abiseadmega juhtimisseade.
40.04 Pikendatud roolisammas.
40.05 Ümberseadistatud rooliratas (suurendatud ja/või jämedama segmendiga rooliratas, vähendatud diameetriga rooliratas vms).
40.06 Kaldasendis rooliratas.
40.07 Vertikaalne rooliratas.
40.08 Horisontaalne rooliratas.
40.09 Jalgadega juhtimine.
40.10 Alternatiivne ümberseadistatud juhtimisseade (keskjuhis vms).
40.11 Rooliratta külge kinnitatav nupp.
40.12 Rooliratta külge kinnitatav käeortoos.
40.13 Tenodeesigaortoos.

42. Ümberseadistatud tahavaatepeegel (-peeglid)

42.01 Välimine (vasak- või) parempoolne tahavaatepeegel.
42.02 Poritiivale asetatud välimine tahavaatepeegel.
42.03 Sisemine lisatahavaatepeegel liikluse jälgimiseks.
42.04 Sisemine panoraamtahavaatepeegel.
42.05 Tahavaatepeegel pimeala nägemiseks.
42.06 Elektriline välimine tahavaatepeegel (-peeglid).

43. Ümberseadistatud juhiiste

43.01 Juhiiste heaks nähtavuseks sobival kõrgusel normaalkaugusel roolirattast ja pedaalidest.
43.02 Kehakujule kohandatud juhiiste.
43.03 Küljetoega juhiiste stabiilse asendi tagamiseks.
43.04 Käetoega juhiiste.
43.05 Pikendatud liuguriga juhiiste.
43.06 Ümberseadistatud turvavöö.
43.07 Traksturvavöö.

44. Mootorratta ümberseadistused (alamkoodi kasutamine kohustuslik)

44.01 Eraldi käsitsetav pidur.
44.02 (Ümberseadistatud) käsipidur (esirattal).
44.03 (Ümberseadistatud) jalgpidur (tagarattal).
44.04 (Ümberseadistatud) gaasirull.
44.05 (Ümberseadistatud) käsikäigukast ja käsisidur.
44.06 (Ümberseadistatud) tahavaatepeegel (-peeglid).
44.07 (Ümberseadistatud) märguandevahendid (suunatuled, pidurituli jms).
44.08 Istmekõrgus, mis võimaldab juhil istuvas asendis kaks jalga korraga maha asetada.

45. Üksnes külgkorviga mootorratas

50. Üksnes konkreetne sõiduk/VIN-kood (valmistajatehase tähis)
51. Üksnes konkreetne sõiduk/registreerimisnumber (sõiduki registrinumber)

Haldusküsimused

70. Vahetatud juhiluba nr … väljaandja …… (kolmanda riigi puhul UN/ECE tähis) Näiteks: 70.0123456789.NL).
71. Juhiloa nr …. duplikaat (kolmanda riigi puhul UN/ECE tähis) Näiteks: 1.987654321.HR).
72. Üksnes A-kategooria sõidukitele, mille mootori suurim töömaht on 125 cm3 ja suurim lubatud võimsus 11 kW (A1).
73. Üksnes kolme- või neljarattalistele B-kategooria mootorsõidukitele (B1).
74. Üksnes C-kategooria sõidukitele, mille lubatud täismass on kuni 7500 kg (C1).
75. Üksnes D-kategooria sõidukitele, millel on peale juhiistme kuni 16 istekohta (D1).
76. Üksnes C-kategooria sõidukitele, mille lubatud täismass on kuni 7500 kg (C1), koos haagisega, mille lubatud täismass on üle 750 kg, tingimusel, et niiviisi moodustuva autorongi täismass ei ületa 12 000 kg ning et haagise lubatud täismass ei ületa vedukauto tühimassi (C1+E).
77. Üksnes D-kategooria sõidukitele, millel on peale juhiistme kuni 16 istekohta (D1), koos haagisega, mille lubatud täismass on üle 750 kg, tingimusel, et (a) niiviisi moodustuva autorongi täismass ei ületa 12 000 kg ning haagise lubatud täismass ei ületa vedukauto tühimassi, ning (b) haagist ei kasutata reisijate veoks (D1+E).
78. Üksnes siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukitele.
79. (…) Üksnes sõidukitele, mis direktiivi artikli 10 lõike 1 kohaldamisel vastavad sulgudes toodud näitajatele.
90.01: vasakule
90.02: paremale
90.03: vasak
90.04: parem
90.05: käsi
90.06: jalg
90.07: kasutatav
95. Kutsetunnistust omav juht, kes vastab direktiivis 2003/59/EÜ sätestatud kutseoskuse nõuetele kuni ……
96. Direktiivi 2006/126/EÜ lisa 5 sätetele vastav kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi juht.