Kui palju soidutunde on autokoolis vaja?

Kursus kestab 6 nadalat (minimaalne kestvus). Peale autokoolieksami edukat sooritamist õpilasele valjastatakse tunnistus, mis on vajalik Maanteeameti eksamile registreerimiseks. Kui palju sõidutunde on autokoolis vaja annab teada lihtne valem (Teie vanus + 5 = sõidutunde arv

Mina olen 44 aasta vana siis 44+5=49 sõidutundi.

B-kategooria põhikursus koosneb:

  • Teooria tunnid 25 x 45 minutid.
  • Sõidutunnid 28 xs45 minutid.

Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat.

Alates 15.07.2015.a e-teeninduse kaudu või büroos vormistatud juhendamise õigust tõendatakse liiklusregistri andmetega. Kõik senini väljastatud vanad juhendaja tunnistused jäävad kehtima kuni tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

  • juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat (juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg)
  • juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud;
  • juhendaja on saanud Maanteeametilt tunnistuse või õiguse juhendamiseks;
  • juhendaja võib läbi viia sõidupraktikat isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

Kuludekalkulaator