Maanteeamet võttis kasutusele uued teooriaeksami küsimused.

Alates 3. juunist 2019 võttis Maanteeamet kasutusele uued teooriaeksami küsimused. Kodulehel, www.transpordiamet.ee  olev info on selleks ajaks muudetud ja ajakohastatud. Liiklusteooriaeksami  proovikeskkond suletud, sest see ei vasta alates 3.06 enam kehtivale korrale ja asendatakse kuni uue võimaliku lahenduse saabumiseni print screenidega https://transpordiamet.ee/teooriaeksami-keskkond.

Stressivaba autokool JUST DRIVE annab Teile piisavalt palju oskused  ja teadmisi et sooritada maanteeameti teooria ja sõidueksameid esimese korraga.

Igal küsimusel tuleb ära märkida vaid üks vastuse variant, sest igal küsimusel on ainult üks õige vastus.

Seega vigade maksimaalne koguarv on 5 ning kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 1 viga, siis ülejäänud kolmes kategoorias ei tohi olla rohkem kui 4 viga. Juhul, kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 2 või enam viga, on teooriaeksami tulemus mittesooritatud, olenemata sellest, kui palju on ülejäänud kolmes teemaplokis vigu.

Edukalt sooritatud liiklusteooriaeksami tulemus on kehtiv 12 kuud arvates liiklusteooriaeksami sooritamise päevast. Liiklusteooria eksami kehtivuse aega ei saa pikendada. Sõidueksamile registreerimisel arvestage sellega, et sõidueksami ooteaeg võib-olla erinev ning seetõttu registreerige ennast sõidueksamile varakult.