Just Drive on autokool, mida ma soovitan kõigile oma tuttavatele! Rahulik sõiduõpetaja on kogu koolis käimise olulisem külg ning seda Aleksei Vintejev on! Lõppastmekoolitust hakates tegema ei vaadanud ma ühegi teise kooli poole – ma teadsin juba kus on mulle sobiv koht!

Siiri Sooveere