Подлежащие техосмотру транспортные средства:

Sõidukid, mis peavad läbima korralise tehnoülevaatuse:

Sõiduauto ja väikeveok (M1, N1)
Veoauto (N2, N3)
Buss (M2, M3)
Treiler (O1, O2, O3, O4)
Mootorratas (L3e, L4e, L5e, L7e)
traktorid, liikurmasinad ja haagised

Regulaarselt esitamiseks ei ole vaja perioodilist ülevaatamist:

Mopeed (L1e, L2e)
Kerged neljarattalised (L6e)
Kõik maastikusõidukid (ATV), mootorkelgud (MS1, MS2)
Põllumajandustehnika (registreerimistunnistusel märgitud “PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN”)

Millal tulla ülevaatusele?

Alates 1. septembrist  ei panda sõiduki registreerimistunnistusele ülevaataja pitserit ega korduvülevaatusi. Kui varasemalt kinnitati ülevaatuse läbimist sõiduki registreerimistunnistusel tehnoülevaataja pitseriga, siis nüüdsest piisab sissekande kinnitamiseks ülevaataja allkirjast. Jätkuvalt kantakse registreerimistunnistusele järgmise ülevaatuse kuu ning aasta. Lisaks ei märgita enam registreerimistunnitusele korduvat ülevaatust, mis võimaldab sõiduki omanikul ühte ja sama dokumenti pikemalt kasutada. Tehniliselt mittekorras sõidukile väljastatakse nagu varasemaltki kontrollkaart, kus on ära märgitud avastatud puudused ja otsus, kas omanikul tuleb esitada sõiduk korduvülevaatusele või tunnistatakse sõiduk omal jõul sõitmiseks kõlbmatuks. Eelpool mainitud muudatusi reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 77 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord».

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus:

ERAA

 Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides. Väljavõte: „…kui sõidukiga plaanitakse sõita Albaaniasse, Bulgaariasse, Hollandisse, Moldovasse, Rumeeniasse, Soome, Ukrainasse, Ungarisse, Valgevenesse võiVenemaale, siis peab sõidukis olema kindlasti ka ülevaatusepunkti poolt väljastatud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Sõiduauto ja kaubiku ülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimismärgi viimase numbri alusel alljärgnevalt:

1 – detsember-märts
2 – jaanuar-aprill
3 – veebruar-mai
4 – märts-juuni
5 – aprill-juuli
6 – mai-august
7 – juuni-september
8 – juuli-oktoober
9 – august-november
0 – september-detsember

Enne ülevaatust kontrollige palun samuti, kas sõidukis on olemas:

töökorras ja kehtiva kasutusajaga tulekustuti
sõidu- ja pakiautodele ettenähtud autoapteek
ohukolmnurk ja rehvivahetuseks teel ettenähtud tõkiskingad
kas kõik tuled põlevad , kas rehvid pole kulunud liiga siledaks.

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa
isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus
CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele