Mis on tervisetõend?

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Mis e-tervisetõend?

E-tervisetõend on digitaalne tervisetõend. Alates 1.04.2015 väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid. Hetkel on võimalik taotleda digitaalset tervisetõendit juhilubade taotlemiseks või vahetamiseks.

Objektiivsetel põhjustel (nt kui infosüsteemide töö on häiritud) on võimalik väljastada tervisekontrolli tegijal tõend ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digiteerida. Antud erand on vajalik vaid neil juhtudel, kui taotlejal on väga kiire ja tal ei ole võimalik oodata tõendiotsuse digiteerimist.

Kes on tervisetõendi väljastaja?

Tervisetõendi väljastaja on Terviseametis registreeritud tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Kuidas on võimalik e-tõendit taotleda?

Tervisetõendit on võimalik taotleda kahel viisil:

 1. Taotleja taotleb digitaalsel kujul tervisetõendi. Seda on võimalik teha patsiendiportaalis (asub aadressil  www.digilugu.ee ), täites selle tarbeks tervisedeklaratsiooni.
 2. Taotleda tervisetõendit täites tervisedeklaratsiooni paberkandjal, mille täitmiseks vajaliku vormi saab kas riigiteatajast (www.riigitataja.ee) või tervisekontrolli teostajalt (sh arsti juurest).

Kuidas kontrollida oma tervisetõendi olemasolu ja kehtivust?

Tervisetõendi olemasolu on võimalik kontrollida Maanteeameti e-teeninduse kaudu – https://eteenindus.mnt.ee/, kus tuleb sisse logida (ID-kaardi, mobiili-ID või läbi panga autentimisega), vasakul vertikaalsest menüüst valida „JUHT“, seejärel keskmisest tulbast „juhiloa vahetamine“. Siit näeb tervisetõendi kehtivust, nt „Kehtiv tervisekontroll kuni 27.04.2017.“

Tervisekontrolli kehtivuse infot näeb siit isik, kes on läbinud tervisekontrolli, sh juhul kui:

 1. tervisetõendi väljastaja on teinud e-tervisetõendi (sel juhul liiguvad tervisetõendi otsuse(d) läbi tervise infosüsteemi otse Manateeameti infosüsteemi)
 2. tervisetõendi väljastaja on saatnud tervisetõendi otsuse(d) erandjuhul digiallkirjaga e-posti teel
 3. juhiloa taotleja on esitanud Maanteeametile oma tervisetõendi paberil.

Samm-sammuline kirjeldus digitaalse tervisetõendi taotlemiseks

I samm: sisene patsiendiportaali
Tervisetõendi taotlemiseks on vajalik siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga riiklikusse patsiendiportaali, mis asub aadressil www.digilugu.ee. ID-kaardiga sisenemisel on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja, ID-kaardi tarkvara ja PIN1.
II samm: alusta tõendi taotlemist
Määrates tõendi kasutusalad:
1) I gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid, ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
2) II gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.
III samm: täida tervisedeklaratsioon
Tervisedeklaratsioon on digitaalne dokument, mis sisaldab:

 • taotleja enda poolt tervisliku seisundi kohta sisestatud infot
 • tervise infosüsteemis taotleja kohta olemasolevat terviseinfot.
  Loe lisaks: Tervisedeklaratsiooni täitmine (pdf)
IV samm: kinnita ning allkirjasta
Tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada, digiallkirjastatud deklaratsioon kehtib 30 päeva. NB! Tervisedeklaratsiooni allkirjastamiseks on vajalik teada kas ID-kaardi või mobiili-ID PIN2-te.
V samm: planeeri aeg tervisetõendi väljastaja juurde
Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuse osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil, liiklusmeditsiini komisjonil.
VI samm: tervisetõendi väljastaja juures
 1. Kui oled tõendi väljastaja juures, siis informeeri väljastajat (perearst jms), et oled eelnevalt juba täitnud patsiendiportaalis tervisedeklaratsiooni.
 2. Tõendi väljastaja teostab läbivaatuse ja hindab, millised vajalikud uuringud on vajalik veel teostada konkreetse loa saamise tarbeks
 3. Kui täiendavaid uuringuid enam vajalik teostada ei ole, siis koostab väljastaja tervisetõendile otsuse(d), mille kinnitab ja edastab tervise infosüsteemi (tsentraalsesse andmekogusse)
 4. Sul on võimalik tervisetõendit ja sellele antud otsust (otsuseid) ise vaadata ka patsiendiportaalist (www.digilugu.ee). Vajadusel on Sul võimalik paluda ka tõend paberile välja printida

Nüüd oled Sa tervisetõendi omanik, st Sul olemas digitaalne tervisetõend ning sellekohane teave on olemas ka Maanteeametil.

Rohkem infot ja mõistete täpsemaid kirjeldusi leiad allolevatest failidest

www.digilugu.ee

 1. Tervisedeklaratsiooni vormid väljaprintimiseks:
  Eesti keeles (pdf)
  Vene keeles (pdf)