Tervisetõend – millal peab selle tegema?

Tervisekontrolli viivad läbi perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon. Tervisetõend väljastatakse digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu ja see on isikule endale nähtav Transpordiameti e-teeninduses.

Liiklusseaduse § 101 lg 2 kohaselt juhtimisõiguse taotleja läbib mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust ja mootorsõidukijuht läbib perioodiliselt tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tervisekontrolli läbija terviseseisund ja sobivus mootorsõidukit juhtida.

 

Ehk siis kui isikul ei ole veel ühegi kategooria osas juhtimisõigust/juhiluba (ta ei ole kunagi käinud autokoolis), peab ta mitte varem kui kuus kuud enne koolituse algust olema läbinud tervisekontrolli.

 

Näiteks isik tahab osaleda B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel, siis enne koolitusele vastu võtmist peab ta läbima tervisekontrolli ja kui tema tervis on kontrolli läbiviinud isiku hinnangul korras, väljastab ta isikule 1. grupi tervisetõendi.

 

Kui nüüd see sama isik soovib järgmisena osaleda näiteks A-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel, siis ta uut tervisetõendit tegema ei tea, sest tema 1. grupi tervisetõend veel kehtib ja ta saab selle sama alusel osaleda ka A-kategooria koolitusel.

 

Kui see sama isik soovib aga järgmisena osaleda hoopis C-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel, siis peab ta uuesti läbima tervisekontrolli, kus hinnatakse tema vastavust nõuetele ja kui need on täidetud, väljastatakse talle 2. grupi tervisetõend (nn kutselise juhi tervisetõend).

 

Tervisekontrolli viivad läbi perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon. Tervisetõend väljastatakse digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu ja see on isikule endale nähtav Transpordiameti e-teeninduses.

 

Tervisetõendid jagunevad:

  1. gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, välja arvatud B-kategooria takso, ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
  2. gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid, trammijuhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

 

Rohkem infot leiate: Vabariigi Valitsuse määrusest nr 80.